Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

15

Product was successfully added to your comparison list.

GHS/CLP Skilt

Fareskilt med nye faresymboler i henhold til nytt globalt system for merking av farlige kjemikalier i EU/EØS. Alle farlige kjemiske produkter skal være tydelig merket med en fareetikett og faresymbol (farepiktogram) samt risiko- og sikkerhetsinformasjon. Merkingen skal gi informasjon om skader som kan oppstå under bruk.

Bruk synkende rekkefølge