HMS Imoskilt: 92202 20x20cm

Kr.192,00.-

“Push button/switch for general alarm”
Etterlysende HMS skilt produsert i 2mm alusandwich. Meget god holdbarhet.
Skiltet tilfredsstiller luminanskrav iht. ISO 16069.
Størrelse 20x20cm.