ADR Skilt Kl.1.5 Eksplosive stoffer og gjenstander - Bokstavfabrikken

ADR Skilt Kl.1.5 Eksplosive stoffer og gjenstander

Produktinformasjon

Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver.

Fareskilt med nye faresymboler i henhold til nytt globalt system for merking av farlig gods.

Materiale: Aluminiumsandwich (skiltplate), magneteller klistremerke.

Størrelse 25 x 25cm.

Vi kan lage disse i andre størrelser og utførelser på forespørsel.