Trafikkskilt 334 Forbikjøringsforbud - Hele Norges Skiltmaker

OBS! Vi har sommerferie uke 29-32. Det blir derfor lengre leveringstid denne perioden. Les mer.

Trafikkskilt 334 Forbikjøringsforbud

Fra kr872,80

Produktinformasjon

Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at et tidligere angitt forbud slutter å gjelde. De fleste forbudsskilt er sirkelformede, med rød kant og svart tekst eller symbol på hvit bunn. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Forbudsskilt kan ha underskilt som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.

 

Våre trafikkskilt er godkjent av Vegvesenet og alle våre fareskilt leveres med klasse 2 refleks som kravet er fra veimyndighetene.
Velg størrelse fra nedtrekksmenyen under teksten. Som en tommelfingerregel kan man si at LS brukes der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere og MS brukes der farten er 60 km/t eller høyere.
X