Trafikkskilt 146-1 Elg - Hele Norges Skiltmaker

Vi er på jobb, produksjon går som normalt.

Trafikkskilt 146-1 Elg

Fareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.

 

Våre trafikkskilt er godkjent av Vegvesenet og alle våre fareskilt leveres med klasse 2 refleks som kravet er fra veimyndighetene.

 

Velg størrelse fra nedtrekksmenyen under teksten. Som en tommelfingerregel kan man si at LS brukes der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere og MS brukes der farten er 60 km/t eller høyere.
X

Vi er på jobb og produksjonen går som fortsatt som normalt.

Nødvendige tiltak er iverksatt for å begrense smitte. Deriblant har vi valgt å utsette vårmessen. 

Vi er likevel operative som vanlig på epost og telefon. Har du varer som skal hentes møter vi deg i døra